Ca-Sol

Formulasyonundaki Sitrik Asit nedeniyle güçlü bir dekalsifkasyon etkisine sahiptir. Hemodiyaliz cihazlarında 1:20 oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. Detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Formül
Sitrik Asit (C6H8O7.H2O) 200 ,000 g
RO Su (qsp) 100 0 ml