Depar

Formulasyonundaki hidrojenperoksit ve perasetik asit nedeniyle güçlü bir dezenfektan ve dekalsifikasyon ajanıdır. Diyaliz makinelerinde 1:6 oranında dilue edilerek kullanılmalıdır. Detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Formül
Perasetik Asit (CH3COOOH) % 0 .55
Asetik Asit (CH3COOH) % 6 .10
Hidrojen Peroksit (H2O2) % 11 .00
Stabilizer % 0 .04
RO Su % 82 .31