Didez

Formulasyonundaki Sitrik Asit, Malik Asit ve Laktik Asit nedeniyle güçlü bir dekalsifikasfon ajanı ve dezenfektandır. Hemodiyaliz cihazlarında 1:20 oranında sulandırılarak kullanılmalıdır. Detaylı bilgi için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Formül
Sitrik Asit (C6H8O7 H2O) 210 ,00 g
Malik Asit (C4H6O5) 25 ,00 g
Laktik Asit (C3H6O3) 25 ,00 g
RO Su (qsp) 10 00 ml